Ο τρόπος διδασκαλίας μέσα στα χρόνια αλλάζει και μορφοποιείται. Η πείρα σμιλεύει και διαμορφώνει τον τρόπο, προσθαφαιρεί μεθόδους, διευρύνει την αντιληπτικότητα.

Με μη βίαιη επικοινωνία, με σεβασμό και εκτίμηση στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε υποψήφιου ενδιαφερόμενου χορευτή, η Έλενα προσεγγίζει τους μαθητές/τριες της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη μουσική, προτρέποντας σε προσεκτική ακρόαση εντός και εκτός της αίθουσας. Βασίζεται στο τρίπτυχο κίνηση-ρυθμός-λόγος και σε άλλες αρχές της μουσικοκινητικής αγωγής για να ξεκλειδώσει το σώμα.

Προωθεί τη χορευτικότητα από το πρώτο μάθημα, υπογραμμίζοντας πως, σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, κυρίως χορεύουμε.

Εκμαιεύει μέσα από τη φυσικότητα του σώματος την ισορροπία και την αρμονία σε κάθε είδους κίνηση.

Το λάθος το αξιοποιεί ως οδηγό για την κατανόηση ή το εντάσει στη διαδικασία.

Επιμένει στην τεχνική σε πιο προχωρημένα επίπεδα εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα δεν περιορίζονται στο προσχέδιο της διδάσκοντος, αλλά κυλάνε στη ροή των εμπνεύσεων και των προτάσεων των μελών της ομάδας.