Περίοδος 2020-2020

ομάδες που συντονίζω στο Αεικίνητο

Δευτέρα: 20:00-21:00 Danca Cubana Cabaret Estilo

Τρίτη:19:00-20:00 Οριεντάλ μεσαίο επίπεδο

20:30-21:30 Fusion Φλαμένκο Οριεντάλ-Zambra Mora

Τετάρτη:

Πέμπτη: 18:00-19:00 Του Κόσμου οι Χοροί και άλλες ιστορίες, 6-8 ετών

Παρασκευή: 18:00-19:00 Belly Dance, Saidi

Αεικίνητο